SYMBOLIIKKA

Lippu

Roineen Tyttöjen lippu

”Tässä lipussa, joka on kohta lippunne ja jonka kirjailija Finne heraldiikan lait ja määräykset tuntien on sommitellut, nousee Roineen sinestä valkoinen lilja, jonka ympärille teidän järjestönne aatteet ja pyrkimykset kokoontuvat. Toivon, että lippunne yhä jatkuvasti kokoaa aatteensa palvelukseen lukuisasti reippaita tyttöjä Roineen rantamilta.”

-Eeva Tulenheimo 1931

Huivi ja huivimerkki

Roineen Tyttöjen huivi

Roineen Tyttöjen huivi on sininen. Huivimerkissä toistuvat samat teemat kuin lippukunnan lipussa partioliljan noustessa Roineen aalloista.

Huudot

Roineen Tyttöjen huuto

Aliviivoo, aliveivoo, aliviivoo veivoo vum
Vili luf vili luf vili Roi vili neen
Vili Ty vili töt vili luf vili luf
Vili luf luf luf!

Roty on pop

.: Heijaa, hop! RoTy on pop!:.

Huutoa huudetaan yksittäisille jäsenille tai vartioille korvaamalla sana ”RoTy” kohteen nimellä.

Hämeen Partiopiirin huuto

Hä-Hä-Häme,
hiljaa hiipii ilves.
Miettii, miettii,
päättää,
hyppää,
voittaa
HÄME!

Muita huutoja

Näitä huudetaan esimerkiksi partioparaatissa, juhlissa ja iltanuotioilla.

Aaluette

(vuoropuheluna huudattajan ja huutajien kesken)

Aaluette – aaluette
pike pike pusse – pike pike pusse
aaluaaluaalue – aaluaaluaalue
fillarin satula – fillarin satula
kaasupoljin – kaasupoljin
ylipitkä wiineri – ylipitkä wiineri.
Ei tuu mittään – ei tuu mittään
täytyy laulaa lujempaa – täytyy laulaa lujempaa!
(Täytyy laulaa hiljempaa, täysillä, lopettaa…)

Oopuli taipuli

.: Oopuli taipuli, taspuli taipuli, taapuli too:.
.:Oi Serafiina, oi Sierra amba, oi Serafiina Sierra amba, amba, amba… :.

Muita huutoja

H-Y-V-Ä
hyvä, hyvä, hyvä!

Hyvä, kiva, bra – antaa tulla lisää vaan!

AIV-rehu, rehu, rehu!
Turhaan emme
kehu, kehu, kehu!